POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA  COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA  COOKIES

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarii.
Niniejsza polityka prywatności uwzględnia wymagania, które wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego dalej za pomocą skrótu „RODO”.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Marta Dubiec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dubiec” (NIP: 9261525261, REGON: 365714573, adres: ul. Plac Słoneczny 23a/7, 66-400 Gorzów Wlkp.).

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o:

wysłanie wiadomości mailowej na adres: kancelaria.dubiec@gmail.com.
przesłanie korespondencji na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dubiec ul. Gwiaździsta 19, 66-450 Jenin.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:
1. w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych rzez Kancelarię jako Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:
a) w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,
b) w celu marketingu usług Kancelarii, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności Kancelarii,
c) w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną kpr.pl;
Nadto Kancelaria przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Obowiązek podania danych osobowych
W przypadkach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych oraz jej prawidłowym wykonaniem, podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia lub prawidłowego wykonania umowy. W takich sytuacjach brak podania żądanych danych osobowych może stanowić przeszkodę do zawarcia lub wykonania umowy.

4. Źródło pochodzenia danych osobowych

W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa zostały one przekazane przez klienta, potencjalnego klienta, kontrahenta Kancelarii lub inną osobę w związku z określoną sprawą lub realizacją umowy.

5. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Kancelarii określone usługi lub podmiotom wspierającym usługi własne Kancelarii (m.in. podmioty odpowiedzialne za wsparcie infrastruktury informatycznej i administracyjnej, inne kancelarie, adwokaci lub radcowie prawni, z którymi została nawiązana współpraca w ramach zastępstw procesowych).

Państwa dane osobowe mogą być przekazane również odpowiednim organom lub podmiotom realizującym zadania ustawowe na mocy odpowiednich przepisów (np. organy podatkowe).

6. Okresy przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów (m.in. przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub okresy wskazane we właściwych przepisach regulujących wykonywanie zawodu adwokata i świadczenie usług prawnych).

W uzasadnionych przypadkach wynikających z konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia właściwych roszczeń.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego z zakresu ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wykorzystanie plików Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez Strony internetowe Paweł Jabłoński do preferencji użytkownika oraz gromadzenia danych statystycznych.

Serwis używa plików Cookies w celu:

1. poprawienia funkcjonalności strony internetowej;

2. poprawienia szybkości działania strony internetowej;

3. dopasowania treści do oczekiwań i zainteresowań użytkowników;

4. zbierania anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu

5. wyświetlania treści reklamowych.

Wykorzystując pliki Cookies serwis nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie danych przechowywanych w tych plikach.