Kindergeld to zasiłek rodzinny w Niemczech przysługujący na każde dziecko do 18 lub 25 roku życia (w przypadku gdy dziecko nadal się uczy) jeżeli chociaż jeden z rodziców (lub opiekunów prawnych dziecka) jest nieograniczonym podatnikiem w Niemczech lub posiada status podatkowy nieograniczonego podatnika.

Od stycznia 2018 wysokość Kindergeld to:

– na pierwsze i drugie dziecko – 194 euro

– na trzecie dziecko – 200 euro

– na każde kolejne dziecko – 225 euro.

Starając się o ww. świadczenie w Niemczech musimy być także przygotowani na to, ze nasz wniosek może zostać odrzucony.  Przyczyny odmownych decyzji mogą być różne od najbardziej błahych (czyli np. nie dołączyliśmy wymaganych dokumentów w terminie) po te poważniejsze (np. nie spełniamy wymogów ustawowych do otrzymywania Kindergeld).

Od decyzji Familienkasse dotyczącej przyznania zasiłku Kindergeld można się jednak odwołać. Na odwołanie mamy 30 dni od daty wydania decyzji. Przede wszystkim na początku warto ustalić czy nasze odwołanie będzie uzasadnione.

Jeżeli macie Państwo problemy związane z ustaniem prawa do zasiłku rodzinnego, wstrzymano Wam wypłatę Kindergeld lub co gorsza – żąda się od Was zwrotu wcześniej wypłaconego zasiłku – koniecznie skontaktujcie się Państwo z osobami kompetentnymi w tym zakresie  w celu ustalenia poszczególnych kroków działania. Brak odwoływania może bowiem nieść dla Państwa negatywne skutki łącznie ze zwrotem do Familienkasse nawet kilku tysięcy euro.

Pobierając zasiłek KIndergeld powinniśmy być również świadomi obowiązków, jakie na nas ciążą wobec urzędu wypłacającego zasiłek. Jakie to są obowiązki?

-Konieczność informowania Familienkasse o wszelkich zmianach dotyczących zatrudnienia, meldunku czy też nauki dziecka.

– Terminowe odpisywanie na przesłaną przez Familienkasse korespondencję.

– Dostarczenie Familienkasse żądanych przez nią dokumentów w ustalonym przez nią terminie.

To wszystko wydaje się być nieco skomplikowane, ale zważywszy na korzyści jakie niesie ze sobą regularne pobieranie tego zasiłku uważam, że warto dołożyć wszelkich starań aby dopełnić rzetelnie wszystkich wymaganych prawem obowiązków.

Zapraszam Państwa również na mój wpis na blogu dotyczący skargi do sądu na negatywną decyzję odwoławcza w sprawie Kinderegld  znajdujący się pod niżej podanym linkiem:

https://www.kancelariadubiec.pl/kindergeld-skarga-sadu/.

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Marty Dubiec świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, instytucji państwowych i samorządowych, osób prawnych oraz osób fizycznych. Nasza kancelaria wyróżnia się spośród innych kancelarii tym, że reprezentuje Klientów i udziela im porad prawnych również w zakresie prawa niemieckiego oraz prawa międzynarodowego. Szukasz porady prawnej? Skontaktuj się: Radca prawny Gorzów Wielkopolski