Na moim blogu pisałam już o procedurze odwoławczej od negatywnej decyzji Familienkasse w sprawie Kindergeld. Tym razem jednak z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tematem postaram się odpowiedzieć na kilka najczęściej zadawanych przez moich czytelników pytań dotyczących postępowania sądowego w sytuacji zaskarżenia negatywnej decyzji odwoławczej Familienkasse. Decyzja taka może być zaskarżona do Finanzgericht, który jest mniej więcej odpowiednikiem polskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od jej otrzymania.

  • Jak rozpoznać czy na decyzję służy odwołanie czy skarga?

Moi klienci często nie znają języka niemieckiego, a co za tym idzie dostając decyzję nie wiedzą jaki środek odwoławczy od niej przysługuje. Od decyzji która w nazwie zawiera Bescheid służy odwołanie do tego samego organu, który ją wydał, czyli do Familienkasse. Natomiast w przypadku, gdy na dokumencie, który otrzymaliśmy widnieje Einspruchsentscheidung – to znaczy, że przysługuje nam już tylko i wyłącznie skarga do sądu w Niemczech (Finanzgerichr właściwego ze względu na miejsce usytuowania Familienkasse).  Odpowiednie pouczenia znajdują się również w części decyzji, która nazywa się Rechtsbelehrung. Jeżeli mamy jednak jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie warto zwrócić się z pomocą do prawnika, który zajmuje się sprawami związanymi z Kindergeld.

  • Czy postępowanie sądowe jest płatne?

W przeciwieństwie do postępowania odwoławczego postępowanie sądowe jest płatne, jednakże moim klientom polecam wypełnienie formularza dotyczącego zwolnienia od kosztów sądowych i w sytuacji gdy dochody rodziny nie są wysokie sąd może zwolnić od ponoszenia kosztów sadowych osobę skarżącą się na decyzję Familienkasse. Sam formularz jest dosyć skomplikowany i wymaga wielu szczegółowych informacji, natomiast w razie potrzeby przesyłam moim klientom szczegółowe wytyczne dotyczące jego wypełnienia..

  • Ile trwa postępowanie sądowe?

O ile postepowanie odwoławcze w Familienkasse trwa zwyczajowo od 2 do 3 miesięcy to w sądzie trzeba się już niestety uzbroić w większą cierpliwość. Takie postępowanie trwa zazwyczaj około 6 miesięcy.

  • Czy udział w rozprawach jest konieczny?

Udział w postępowaniach nie jest zazwyczaj konieczny. Finanzgericht podobnie jak polski Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzyga większość spraw na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji. Bardzo często za to Familienkasse sama uchyla swoja decyzję (jeszcze przed merytorycznym rozpatrzeniem sprawy przez sąd) widząc, że została wniesiona skarga do sądu. Można więc powiedzieć, że dokonuje zmiany na zasadzie samokontroli (taka instytucja prawna występuje również w polskim prawie administracyjnym).

Podsumowując ten wywód postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanie
a mianowicie „Czy  warto warto skarżyć decyzję Familienkasse do sądu”?

Odpowiedź będzie zapewne inna w każdym przypadku. W mojej opinii na pewno warto w sytuacji gdy wartość przedmiotu sporu jest wysoka. Przykładowo – ubiegaliśmy się o zwrot Kindergeld za kilka lat (maksymalnie 4) a z jakichkolwiek powodów dostaliśmy świadczenie tylko za 6 ostatnich miesięcy lub decyzję odmowna W takich sytuacjach, zwłaszcza jak ktoś ma więcej niż jedno dziecko, uważam, że warto a nawet trzeba walczyć o swoje prawa w sądzie. Zwłaszcza, że tak jak pisałam wcześniej często Familienkasse sama uchyla swoja decyzję (jeszcze przed merytorycznym rozpatrzeniem sprawy przez sąd) widząc, że została wniesiona skarga do sądu. Ostateczna odpowiedź na pytanie „czy warto?” oczywiście jednak zawsze należy do adresata decyzji. Ja jako radca prawny zajmujący się tą specyficzną dziedzina prawa niemieckiego mogę Państwu tylko doradzać i oczywiście pomóc przejść całą procedurę odwoławczą czy też sądową.

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Marty Dubiec świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, instytucji państwowych i samorządowych, osób prawnych oraz osób fizycznych. Nasza kancelaria wyróżnia się spośród innych kancelarii tym, że reprezentuje Klientów i udziela im porad prawnych również w zakresie prawa niemieckiego oraz prawa międzynarodowego.