Coraz więcej osób decyduje się na wszczęcie przed sądem kościelnym procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Wzrost liczby “rozwodów kościelnych” dostrzec można  szczególnie po wejściu w życie reformy papieża Franciszka, której celem było przede wszystkim uproszczenie i przyspieszenie procesu stwierdzenia nieważności małżeństwa często nazywanego potocznie „rozwodem kościelnym”.

Rozwód kościelny po nowemu

Papież ustanowił tzw. proces skrócony. Do stwierdzenia nieważności małżeństwa nie jest już konieczne zgodne orzeczenie dwóch instancji. Do tej pory istniał obowiązek apelacji od pierwszego orzeczenia stwierdzającego nieważność małżeństwa. Obecnie wyrok może zapaść już w pierwszej instancji, Strony jednak mogą odwołać się do trybunału apelacyjnego. W sytuacji opieszałości trybunału apelacyjnego trybunał kolegialny I instancji będzie mógł opublikować dekret o stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Istotne jest aby mógł rozpocząć się proces skrócony (trwający do 30 dni,), w którym wyrok jest wydawany przez biskupa diecezjalnego, sprawę muszą wnieść dwie strony.

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, pozew o rozwód cywilny można wnieść, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.Jak sytuacja przedstawia się w przypadku kościelnego stwierdzenia nieważności małżeństwa? Podstawą stwierdzenie nieważności rozwodu kościelnego jest wystąpienie minimum jednej przeszkody zrywającej, braki formy zgody małżeńskiej lub formy kanonicznej, określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego. W uzasadnieniu skargi należy dokładnie opisać dlaczego naszym zdaniem zawarty ślub kościelny uznać należy za nieważny.

Aby rozpocząć proces kościelny konieczne jest wniesienie skargi do właściwego sądu kościelnego. Sądem właściwym może być zarówno sąd miejsca zawarcia małżeństwa, zamieszkania strony pozwanej lub powodowej, jak również sąd, przed którym faktycznie trzeba będzie zebrać większość dowodów.

Do kogo się zwrócić o pomoc?

Jeżeli mają Państwo zamiar  podjąć procedurę związaną z unieważnieniem ślubu kościelnego warto zasięgnąć fachowej porady u adwokata kościelnego. Skargę o stwierdzenie nieważności można również wnieść samodzielnie lub jedynie skonsultować jej treść z prawnikiem, który specjalizuje się w prawie kanonicznym.

 


Zobacz także:

Rozwody Gorzów Wielkopolski

Kancelaria radcy prawnego Gorzów Wielkopolski