W nawiązaniu do Państwa pytań dotyczących rozwodów polsko – niemieckich postanowiłam napisać krótki artykuł dotyczący najciekawszych zagadnień związanych z tym tematem.

 

Najczęstszą bolączką par polsko – niemieckich jest zagadnienie, do którego sądu złożyć pozew rozwodowy? Do polskiego czy też może niemieckiego?
Od 2011 roku w czternastu krajach UE, w tym w Niemczech, obowiązuje zasada, że w razie rozpadu związku małżeńskiego rozwód zostaje orzeczony w kraju, w którym para mieszkała przed rozstaniem. Jeżeli więc zamieszkiwali Państwo wraz ze swoicm niemieckim małżonkiem w Niemczech – należy właśnie tam złożyć pozew rozwodowy.

A co z prawem, które będzie zastosowane przez sąd niemiecki?
W dniu 21.06.2012 roku weszło w Niemczech w życie Rozporządzenie Rady (UE) NR 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej – rozporządzenie to jest w skrócie zwane Rzym III.
Wprowadziło ono możliwość wyboru prawa, które ma być zastosowane rozwodu albo separacji. Do wejścia w życie Rzymu III niemieckie sądy rodzinne stosowały do rozwodów obcokrajowców ich prawo ojczyste. Obecnie niemieckie sądy stosują najczęściej prawo niemieckie. Nie ma w tym jednak nic czego powinni się Państwo obawiać z uwagi na fakt, że wiele uregulowań prawnych w zakresie rozwodów jest bardziej korzystnych niż w prawie polskim.

Kolejną kwestią wartą uwagi jest zagadnienie dotyczące konieczności posiadania radcy prawnego lub adwokata podczas prowadzonego postępowania rozwodowego.
Tak zwany przymus radcowsko – adwokacki obowiązuje jedynie dla małżonka, który chce złożyć pozew rozwodowy. Strona przeciwna nie musi korzystać z profesjonalnego pełnomocnika. Nie ma jednak co ukrywać, że czasem lepiej jednak go mieć zwłaszcza jeżeli jesteśmy polskimi obywatelami, którzy nie znają dobrze języka niemieckiego czy też niemieckich przepisów prawnych.

Kwestia „ważności” rozwodu przeprowadzonego przez sąd w Niemczech.
Uzyskanie rozwodu w Niemczech nie oznacza, że jest on automatycznie skuteczny według polskiego prawa. Aby rozwód uzyskał skuteczność należy jeszcze dopełnić kilku formalności. A mianowicie należy złożyć wniosek o wzmiankę o rozwodzie w akcie małżeństwa.

Aby to zrobić należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym przechowywany jest akt małżeństwa z następującymi dokumentami:

– dokumentem potwierdzającym tożsamość;

– wypełnionym podaniem o wpisanie wzmianki w akcie małżeństwa ( formularze dostępne są na stronach internetowych oraz w Urzędach Stanu Cywilnego);

– urzędowym odpisem wyroku sądu zagranicznego ze stwierdzeniem prawomocności;

– tłumaczeniem przysięgłym wyroku na język polski;

– dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Jeżeli wyrok rozwodowy jest zaoczny, dodatkowo należy dołączyć:

– dokument, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie przed sądem niemieckim zostało byłemu małżonkowi doręczone,

lub

– dokument, z którego wynika, że były małżonek zgadza się z wydanym wyrokiem.

Mam nadzieję, że tym wpisem przybliżyłam chociaż częściowo sytuację prawną polskiego obywatela chcącego zakończyć małżeństwo z obywatelem Niemiec. W następnym wpisie poruszę równie ciekawą kwestię dotyczącą alimentów zasądzanych od niemieckich małżonków.