Tak jak pisałam w poprzednim poście zgodnie z wprowadzeniem w Polsce zasiłku 500 Plus również na pierwsze dziecko osoby pobierające Kindergeld lub starające się  o Kindergeld, powinny pamiętać, iż w sytuacji gdy Polska jest dla nich krajem tak zwanego pierwszeństwa w wypłacie świadczeń rodzinnych są oni zobowiązani do złożenia wniosku o zasiłek 500 Plus również na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r. Decyzję o przyznaniu (lub odmowie przyznania)zasiłku 500 Plus trzeba złożyć do Familienkasse.

Wiele osób jednak nie wie który kraj jest dla nich krajem tzw. pierwszeństwa w wypłacie świadczeń.

W związku z tym wyjaśniam:

Jeśli jeden rodzic pracuje w Niemczech, a drugi w Polsce, to pierwszeństwo ma kraj, gdzie mieszkają dzieci. Z Niemiec otrzymamy wtedy jedynie różnice pomiędzy tymi świadczeniami.

Jeżeli zaś jeden rodzic pracuje w Niemczech, a drugi mieszka z dziećmi w Polsce i nie pracuje, świadczenie powinno być pobierane tylko i wyłącznie z Niemiec. Jednak by uzyskać pełne świadczenie z Niemiec, należy załączyć do wniosku decyzję o odmowie przyznania świadczenia z Polski. Dlatego
w każdej sytuacji należy złożyć wniosek o 500+ w Polsce a decyzję czy to pozytywną czy negatywną należy przesłać jak najszybciej do Familienkasse.

Co się stanie jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku?

Familienkasse może nawet po dłuższym czasie domagać się zwrotu pieniędzy nienależnie wypłaconych z powodu tego, iż krajem pierwszeństwa była Polska i nie jest przy tym ważne czy faktycznie pobieraliśmy zasiłek 500 Plus w Polsce. Dla Familienkasse istotne jest to czy ten zasiłek faktycznie nam się należał.

Zmiany w wysokości Kindergeld

W Niemczech również nastąpiły zmiany. Od lipca 2019r. wysokość zasiłku Kindergeld została podniesiona o 10 euro, tak więc na pierwsze dziecko można dostać 204 euro, na drugie również 204 euro, na trzecie 210 euro, a na każde kolejne dziecko aż 235 euro miesięcznie.

 

Zobacz także: Kindergeld – odwołanie od decyzji