W ostatnim wpisie wspominałam o ochronie pracownika w Niemczech podczas zwolnienia lekarskiego. Dzisiaj chciałabym opisać sytuację prawną pracownika w sytuacji otrzymania przez pracodawcę wypowiedzenia lub w sytuacji braku przedłużenia przez niego umowy o pracę na czas określony. W obu sytuacjach pracownik może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych – Arbeitslosengeld I oraz Arbeitslosengeld II. Nie da się ukryć, że zasiłki wypłacane przez państwo niemieckie są zdecydowanie wyższe niż te, o które można ubiegać się w Polsce. Może więc w sytuacji otrzymania wypowiedzenia przez niemieckiego pracodawcę nie trzeba załamywać rąk a wystarczy jedynie postarać się o przyznanie stosownej zapomogi? Poniżej opiszę pokrótce oba zasiłki.

  • Arbeitslosengeld I

Warunkiem otrzymania tego zasiłku jest to, aby osoba, pracująca w Niemczech minimum przez 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat odprowadzała składki na ustawowe ubezpieczenie socjalne!

Oprócz powyższego osoba, ubiegająca się o tego rodzaju świadczenie powinna spełniać następujące warunki: pozostawać bez zatrudnienia , nie powinna przekraczać 65. roku życia , powinna być zarejestrowana jako osoba bezrobotna w odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania jednostce Bundesagentur für Arbeit.

Aby otrzymać powyższe świadczenie należy złoży stosowny wniosek wraz z ustawowo określonymi załącznikami.

Ważne jest ponadto to, iż na wypłatę pełnego świadczenia mogą liczyć jedynie osoby, które nie z własnej winy straciły pracę a zostały np. zwolnione i zaraz po straconej pracy zarejestrowały się w niemieckim urzędzie dla bezrobotnych. Wysokość zasiłku zależna jest od wysokości zarobków, jakie pracownik otrzymywał w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz od faktu posiadania dzieci na utrzymaniu. Co za tym idzie osoba, mająca na utrzymaniu dzieci, ma prawo do uzyskania nawet 67% pensji netto, natomiast osoba, ich nie posiadająca do 60% pensji netto. To przez jaki czas będzie nam wypłacany zasiłek zależy od długości okresu,
w którym odprowadzaliśmy składki społeczne.

  • Arbeitslosengel II

 Kiedy upłynie okres, w którym przysługiwał pracownikowiś zasiłek Arbeitslosengeld I , można ubiegać się o kolejny rodzaj świadczeń socjalnych – a mianowicie Abreitslosengeld II funkcjonujący także pod nazwą Harz IV. Zasiłek ten składa się z kwoty pieniężnej, dzięki której dana osoba, będzie w stanie zapewnić minimalne utrzymanie sobie i swojej rodzinie. Co ciekawe o ten zasiłek mogą starać się również osoby pracujące, których wypłata nie wystarcza do opłacenia kosztów utrzymania! Jak długo można otrzymywać ww. świadczenie? Prawo do zasiłku ALG II jest ważne tak długo  jak długo dana osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna oraz znajduje się w sytuacji życiowej, w której niezbędna jest pomoc finansowa
z zewnątrz.

Jak to jednak jest w sytuacji gdy pracownik nie ma zamieszkania w Niemczech a do pracy dojeżdżał z Polski? Czy przysługują mu wyżej wymienione zasiłki dla bezrobotnych? Czy można otrzymywać Arbeitslosengeld przebywając w tym czasie w Polsce? Na te oraz więcej zagadnień postaram się odpowiedzieć na łamach blogu znajdującego się na stronie internetowej www.kancelariadubiec.pl oraz oczywiście w mojej kancelarii zlokalizowanej przy ul. Komabatantów 34.

Wszystkich zainteresowanych niniejszym zagadnieniem zapraszam serdecznie do umówienia spotkania.