Jedną z największych zmian w tegorocznej rewolucji zamówień publicznych jest wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Sporządza się go zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Jest on przede wszystkim wstępnym oświadczeniem wykonawcy dotyczącym najważniejszych informacji z punktu widzenia udziału w postępowaniu.
Na uwagę zasługuje fakt, że JEDZ składa się tylko w przypadku postępowań, których wartość jest równa określonym progom unijnym lub je przekracza. W pozostałych przypadkach wykonawca składa jedynie własne oświadczenie, wstępnie potwierdzające, że spełnia on warunki i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Więcej informacji na temat zmian w ustawie Prawo Zamówień Publicznych znajdą Państwo w moim artykule. Wszystkim zainteresowanym wklejam poniżej link do jego wersji online.

 

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się: Radca prawny Gorzów Wielkopolski