Oferta

Prawo cywilne

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług mieści się doradztwo w zakresie prawa cywilnego. Przygotowujemy wszelkiego rodzaju umowy oraz reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie negocjacji. Doradzamy na gruncie prawa nieruchomości, w szczególności w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, w sprawach eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania oraz w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Reprezentujemy ponadto Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego w tym w zagadnieniach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, zachowku oraz nieważność testamentu).

Prawo rodzinne

W ramach prawa rodzinnego oferujemy Państwu prowadzenie spraw z zakresu: separacji, rozwodów, opieki nad dziećmi, alimentów oraz spraw majątkowych małżeńskich (podział majątku po rozwodzie, ustanowienie rozdzielności majątkowej).

Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej. Prawo administracyjne jest specjalnością naszej kancelarii w związku z powyższym mogą Państwo bez obaw powierzyć nam swoje problemy z ww. zakresu.

Prawo zamówień publicznych

Nasza kancelaria specjalizuje się również w prawie zamówień publicznych czego dowodem są między innymi liczne publikacje oraz artykuły z przedmiotowej tematyki. W dziedzinie prawa zamówień publicznych oferujemy kompleksową obsługę zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców.

Wykonawcom oferujemy pomoc prawną związaną m.in. z ubieganiem się o udzielenie zamówienia, a także na każdym etapie jego realizowania. Sporządzamy oferty i wnioski potrzebne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodne ze SIWZ. Reprezentujemy wykonawców w kontaktach z zamawiającym. Sporządzamy wszelkie potrzebne pisma. Udzielamy porad oraz wsparcia przy sporządzeniu i negocjowaniu umów konsorcjum. Na żądanie Klienta sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane z podwykonawcami, a także uczestniczymy w negocjacjach prowadzonych z zamawiającym. Reprezentujemy Klienta przed KIO, organami nadzorczymi oraz innymi właściwymi instytucjami.

Zamawiającym udzielimy pomocy prawnej związanej m.in. z wyborem najkorzystniejszego trybu udzielenia zamówienia. Doradzamy w przedmiocie treści SIWZ. Sporządzamy oraz opiniujemy umowy oraz inne pisma związane z zamówieniem. Reprezentujemy zamawiających w kontaktach z wykonawcami. Na zlecenie Klienta uczestniczymy w analizowaniu ofert złożonych przez zainteresowane zamówieniem podmioty. Reprezentujemy Klienta przed KIO. Udzielamy porad i informacji na każdym etapie związanym z powierzeniem i realizacją zamówienia.

Prawo pracy

Kompleksowo przygotowujemy wszelkie dokumenty pracownicze (umowy o pracę, o zakazie konkurencji, stosowne oświadczenia, kontrakty menedżerskie, wypowiedzenia umów o pracę). Na zlecenie Klientów przygotowujemy wymagane prawem regulaminy pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniach przed Sądem Pracy.

Prawo handlowe

W ramach prawa handlowego oferujemy Państwu prowadzenie spraw z zakresu: tworzenia i rejestracji spółek, przekształcenia spółek, opracowywanie projektów umów, spraw sądowych pomiędzy wspólnikami oraz prowadzenia negocjacji i prób ugodowych.

Prawo karne

W zakresie prawa karnego zajmujemy się między innymi: obroną w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, np. Policją i Prokuraturą, reprezentowaniem pokrzywdzonych w postępowaniu przed sądem, obroną w toku postępowania karno-skarbowego, prowadzeniem spraw o przestępstwa i wykroczenia, jak i sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, opracowaniem pism procesowych oraz sprawami o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.