Od przyszłego roku zasiłek na dzieci (Kindergeld) ma wzrosnąć miesięcznie o 15 euro. Niemiecki rząd przedstawił projekt ustawy, przewidujący również ulgę podatkową dla rodzin z dziećmi. Tzw. ryczałt na dzieci  w rozliczeniu podatkowym, inaczej mówiąc suma wolna od opodatkowania z tytułu posiadania dzieci, zostanie podniesiona z 7 812 euro do 8 388 euro.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zależności pomiędzy zasiłkiem 500 Plus a Kindergeld przypominam również, że osoby, które zamieszkują w Polsce powinny zweryfikować czy przysługuje im zasiłek 500 Plus. Nie jest bowiem możliwe, aby samemu wybrać kraj, który będzie wypłacał nam świadczenie.

Wiele osób jednak nie wie który kraj jest dla nich krajem tzw. pierwszeństwa w wypłacie świadczeń.

W związku z tym wyjaśniam:

Jeśli jeden rodzic pracuje w Niemczech, a drugi w Polsce, to pierwszeństwo ma kraj, gdzie mieszkają dzieci. Z Niemiec otrzymamy wtedy jedynie różnice pomiędzy tymi świadczeniami.

Jeżeli zaś jeden rodzic pracuje w Niemczech, a drugi mieszka z dziećmi w Polsce i nie pracuje, świadczenie powinno być pobierane tylko i wyłącznie z Niemiec. Jednak by uzyskać pełne świadczenie z Niemiec, należy załączyć do wniosku decyzję o odmowie przyznania świadczenia z Polski. Dlatego w każdej sytuacji należy złożyć wniosek o 500+ w Polsce a decyzję czy to pozytywną czy negatywną należy przesłać jak najszybciej do Familienkasse.

Co się stanie jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku?

Familienkasse może nawet po dłuższym czasie domagać się zwrotu pieniędzy nienależnie wypłaconych z powodu tego, iż krajem pierwszeństwa była Polska i nie jest przy tym ważne czy faktycznie pobieraliśmy zasiłek 500 Plus w Polsce. Dla Familienkasse istotne jest to czy ten zasiłek faktycznie nam się należał. Tak samo w drugą stronę – jeżeli Polska po jakimś czasie dopatrzy się nieprawnie pobieranego zasiłku może ubiegać się o jego zwrot.