Często zdarza się tak, że spadkodawca zostawia po sobie długi. Aby nie przejąć za nie odpowiedzialności najbezpieczniej jest spadek odrzucić.

Według prawa polskiego termin na odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Stąd też dla spadkobiercy ustawowego będzie to z zasady data, w której dowiedział się o śmierci spadkodawcy.

SPADEK W NIEMCZECH

Jak wygląda jednak sytuacja, gdy spadkodawca zamieszkiwał przed swoją śmiercią w Niemczech?

Według unijnego rozporządzenia w sprawach spadkowych po 17.08.2015 r. w takich sytuacjach stosuje się prawo miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili jego śmierci. W związku z powyższym warto wiedzieć, że termin do odrzucenia spadku w Niemczech jest zdecydowanie krótszy niż w Polsce i wynosi tylko 6 tygodni! Termin ten rozpoczyna się z chwilą, gdy spadkobierca uzyskał informację o nabyciu spadku oraz o przyczynie powołania do spadku.

Co zrobić jednak gdy termin 6 tygodniowy już upłynął a my dowiedzieliśmy się o długach, które możemy odziedziczyć? Pod pewnymi warunkami możliwe jest zastosowanie terminu 6 miesięcznego na odrzucenie spadku, jeżeli ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się wyłącznie za granicą lub jeśli spadkobierca na początku terminu (na odrzucenie spadku) przebywał za granicą. Jeżeli wiemy więc (lub się domyślamy) że spadkodawca, którego miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Niemczech mógł pozostawić nam jako spadkobiercom długi warto jak najszybciej podjąć procedurę odrzucenia spadku.

Warto również pamiętać o tym, że spadku po spadkobiercy, katorgo miejscem ostatniego zamieszkania były Niemcy nie odrzucimy alni nie przyjmiemy przed polskim sądem czy też polskim notariuszem!!

O nas
Kancelaria Radcy Prawnego Marty Dubiec świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, instytucji państwowych i samorządowych, osób prawnych oraz osób fizycznych.
Nasza kancelaria wyróżnia się spośród innych kancelarii tym, że reprezentuje Klientów
i udziela im porad prawnych również w zakresie prawa niemieckiego oraz prawa międzynarodowego.