W polskim prawie pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim podlegają ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę rozpoczyna się w dniu, w którym pracownik jest nieobecny z powodu choroby. Kończy się natomiast z ostatnim dniem zwolnienia lekarskiego.

Czy podobna ochrona obowiązuje u naszego niemieckiego sąsiada? Jakie uprawnienia przysługują w takiej sytuacji pracownikowi?

Zgodnie z obowiązującym w Niemczech stanem prawnym pracodawca ma co prawda prawo do zwolnienia zatrudnionego przez siebie pracownika podczas trwającej umowy nawet w czasie przebywania przez pracownika na zwolnieniu lekarskim, jednakże jego zachowanie może  pozostawać wówczas w sprzeczności z § 242 Buregerliches Gesetzbuch (dalej BGB) z uwagi na fakt, iż w zależności od konkretnego przypadku może ono być niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Jakie są uprawnienia pracownicze?

Pomimo prawa pracowdawcy do zwolnienia pracownika podczas zwolnienia chorobowego  pracodawca jest zobowiązany do wypłaty pracownikowi pieniędzy przysługujących mu podczas zwolnienia lekarskiego (również po dacie złożenia pracownikowi wypowiedzenia). Zgodnie bowiem z § 8 Entgeltfortzahlungsgesetz uprawnienie pracownicze do wypłaty świadczenia (niem. Arbeitsentgelts) podczas pozostawania pracownika w stanie uniemożliwiającym pracę pozostaje nienaruszone pomimo  rozwiązania z pracownikiem umowy zawartej na czas próby.

Pracownik może ponadto wytoczyć pracodawcy proces opierając go na podstawie § 242 BGB zarzucając pracodawcy zachowanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

 

Szukasz porady prawnej? Skontaktuj się: Radca prawny Gorzów Wielkopolski