Kindergeld to zasiłek rodzinny w Niemczech przysługujący na każde dziecko do 18 lub 25 roku życia (w przypadku gdy dziecko nadal się uczy). Nasza kancelaria pomaga w uzyskaniu świadczenia.

Jako, że moja kancelaria ukierunkowana jest również, a może przede wszystkim na zagadnienia związane z prawem polsko – niemieckim, chciałabym napisać kilka słów o niemieckim świadczeniu Kindergeld.

Kindergeld 2018

Kindergeld jest to świadczenie, które co do zasady przysługuje wszystkim osobom, które są nieograniczonymi podatnikami na terenie Niemiec oraz posiadają dzieci w wieku do 18 lat lub do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko nadal się uczy. Nie ma przy tym znaczenia, że dzieci osoby uprawnionej nie mieszkają na terenie Niemiec. A więc jeżeli ktoś jest legalnie zatrudniony na terenie Niemiec warto się zastanowić czy takie świadczenie nie stanowiłoby znaczącego zastrzyku do domowego budżetu. Żeby nie być gołosłowną podam kilka liczb – od stycznia 2018 wysokość Kindergeld to:

 • Kindergeld 2018  na pierwsze i drugie dziecko wynosi 194 euro
 • Kindergeld 2018 na trzecie dziecko wynosi 200 euro
 • Kindergeld 2018 na każde kolejne dziecko wynosi 225 euro.

Od 1 stycznia 2018 roku zasiłek na dzieci Kindergeld będzie wypłacany jedynie za okres 6 ostatnich przepracowanych miesięcy, a nie za okres 4 lat wstecz jak to było do tej pory. Jeżeli w Państwa sprawie toczyło się jednak wcześniej postępowanie (przed 31 grudnia 2018 r.) a Familienkasse mimo wszystko wydało decyzje negatywna dla Państwa (przyznając jedynie za 6 miesięcy wstecz) warto rozważyć zasadność złożenia odwołania od takiej decyzji. O odwołaniu od decyzji Kindrgeld piszę w kolejnym wpisie na blogu.

Kindergeld – kto może ubiegać się o świadczenie?

Kto jednak może ubiega się o ww. świadczenie? Czy tylko osoba pracująca w Niemczech jest osobą uprawnioną? Okazuje się, że nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o świadczenie Kindergeld może ubiegać się zamiast osoby uprawnionej także rodzic z którym dziecko zamieszkuje, a także osoby, które przyjęły dziecko do swojego gospodarstwa domowego np. dziadkowe i babcie. Co więcej – również matki, które samotnie wychowują swoje dzieci (podczas gdy ich były mąż lub partner pracuje w Niemczech) mogą liczyć na polepszenie w ten sposób swojej sytuacji materialnej!

Jeżeli macie wątpliwości czy Kindergeld wam się należy, proszę kontakt, wymienione powyżej informacje stanowią jedynie drobny wycinek spośród zagadnień dot. tego świadczenia.

NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI DO KINDERGELD

 • Kopia dowodu osobistego współmałżonków– (obie strony).
 • Wypełnione zaświadczenia od pracodawcy – Bescheinigung des Arbeitgebers.
 • Kopia umowy o pracę Arbeitsvertrag (opcjonalnie).
 • Lohnsteuerbescheinigung oraz paski wypłat (Abrechnung za okres za jaki składany jest wniosek).
 • Kopia potwierdzenia o Zameldowaniu całej rodziny w Polsce.
 • Kopia zameldowania w Niemczech (opcjonalnie ponieważ zameldowanie w Niemczech nie jest obowiązkowe aby ubiegać się o Kindergeld).
 • Akt urodzenia dziecka lub dzieci.
 • Steueridentifikationsnummer dziecka lub dzieci (jeżeli posiadają taki numer).
 • Kopia Versicherungskarte lub Versicherungsnummer.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego, fakt pobierania lub nie pobierania świadczeń rodzinnych w Polsce tj. zasiłek rodzinny i 500+ (Jeżeli nie był pobierany w Polsce zasiłek rodzinny należy zgłosić się do właściwego ROPS z wnioskiem o wydanie decyzji o braku prawa do tego zasiłku) .
 • Kopia aktu małżeństwa
 • Kopia decyzji podatkowej (Bescheid) z poprzednich lat (za te lata za które składany jest wniosek).
 • Zaświadczenie o nauce dziecka w przypadku kiedy ukończyło 18 rok życia.
 • Jeżeli dziecko będzie mieszkało w Polsce będzie jeszcze zaświadczenie że dziecko jest we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicem (Antragstellerem).
 • Bankverbindung (BIC/IBAN) czyli te dane dotyczące banku, na które chcą Państwo otrzymywać Kindergeld.

 

Zobacz także: Kindergeld – odwołanie od decyzji