Coraz większym problemem dla dochodzenia roszczeń w sprawach o kredyty „frankowe” jest możliwe przedawnienie roszczeń.

Znaczna cześć tzw. „Umów frankowych” była podpisywana w latach 2007 -2008 co oznacza, że dla osób, które zawarły takie umowy w ww. terminie to ostatni dzwonek na przerwanie biegu przedawnienia. Zgodnie z art. 117.1 kc roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, natomiast godnie z art. 118 tej samej ustawy, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat.

Jak przerwać bieg przedawnienia

Przerwać bieg przedawnienia można oczywiście składając pozew. Jednakże również czynność złożeniu tzw. zawezwaniu do próby ugodowej może przy zachowaniu podstawowych zasad przynieść taki sam skutek i przerwać bieg przedawnienia. Jakie to zasady trzeba spełnić? Zawezwanie do próby ugodowej ma charakter pisma procesowego, składa się je do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce siedziby banku. Należy przy tym pamiętać, że zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia tylko w stosunku do konkretnie określonych roszczeń majątkowych.Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 15 listopada 2012 r. (V CSK 515/11, LEX nr 1276233) warunkiem skutecznego przerwania biegu przedawnienia jest, żeby w treści zawezwania w sposób jednoznaczny oznaczono wierzytelność, zarówno przedmiotu żądania, jak i jej wysokości. Co to dla nas oznacza? Między innymi to, że już w wezwaniu do próby ugodowej należy podać wysokość swoich roszczeń wynikającą np. z porównania wysokości rat żądanych przez bank z wysokością rat należnych według nas. W innym przypadku zamierzony przez nas skutek może nie zostać uzyskany.

 

O nas
Kancelaria Radcy Prawnego Marty Dubiec świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, instytucji państwowych i samorządowych, osób prawnych oraz osób fizycznych.
Nasza kancelaria zajmuje się również pomocą prawną dla tzw. „Frankowiczów”. Sprawdź ofertę naszej kancelarii prawnej >> Radca prawny Gorzów Wielkopolski