Czym różni się adwokat od radcy prawnego? Czy adwokat i radca prawny mają takie same uprawnienia? W jakich sprawach może nas reprezentować adwokat a w jakich radca prawny? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Często zdarza się, że mamy jakiś problem prawny i nie wiemy czy zwrócić się do radcy prawnego czy też może do adwokata. Czym różnią się te dwa zawody? Czy radca prawny ma takie same uprawnienia jak adwokat?
W celu upowszechniania wiedzy o zawodzie radcy prawnego spieszę z odpowiedzią na powyższe pytania.

Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa prawo o adwokaturze. To na jej podstawie funkcjonuje samorząd adwokacki. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego reguluje również ustawa. W tym wypadku jest to ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Radca prawny i adwokat – uprawnienia

Co jest jednak najistotniejsze? Jeszcze do niedawna radca prawny mógł występować jako profesjonalny pełnomocnik we wszystkich sprawach cywilnych oraz we wszystkich sprawach administracyjnych bądź też jako obrońca w sprawach o wykroczenia. Od 1 lipca 2015 r. radca prawny uzyskał uprawnienie do występowania także w roli obrońcy w postępowaniach karnych (pod warunkiem, że nie pozostaje on w stosunku pracy) a tym samym uzyskał pełne uprawnienia jakie podsiadają adwokaci!

Od 30 listopada 2015 r. natomiast radcowie prawni i adwokaci zyskali uprawnienie zawodowe dotyczące występowania jako pełnomocnicy stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. Dotychczas taka reprezentacja była zastrzeżona do wyłącznej kompetencji rzeczników patentowych.

Jak więc widać powyżej od kilku lat następuje coraz większy proces upodabniania się obu profesji a połączenie obu zawodów stanowiłoby moim zdaniem naturalne i celowe rozwiązanie.

Zakres działania radcy prawnego widać na przykładzie funkcjonowania naszej kancelarii radcy prawnego w Gorzowie Wielkopolskim. Kancelaria radcy prawnego Marty Dubiec reprezentuje swoich klientów zarówno w sprawach cywilnych, administracyjnych, a także w sprawach karnych.

Radca prawny czy adwokat?

Uprawnienia zawodowe adwokatów i radców prawnych są obecnie niemal tożsame. Przy wyborze prawnika, w zdecydowanej większości spraw, najważniejszym kryterium powinna być więc wiedza prawnicza radcy prawnego lub adwokata oraz poziom jego zaangażowania w sprawę swojego klienta, a nie to, czy dany prawnik jest adwokatem czy radcą prawnym.