W związku z nadchodzącym nowym rokiem chciałabym wspomnieć o pewnej zmianie w przepisach dot. Kindergeld, które weszły co prawda w życie w 2016 roku, ale od roku 2017 będą bardziej restrykcyjnie egzekwowane przez niemieckie urzędy przyznające i wypłacające ww. świadczenie. Od początku 2016 r. wszystkie osoby pobierające lub ubiegające się o Kindergeld są zobowiązane podać Familienkasse swój numer identyfikacji podatkowej (Steueridentifikationsnummer) oraz numer identyfikacji podatkowej wszystkich dzieci, na które przysługuje im świadczenie. W związku z tym wiele uprawnionych osób otrzymało już lub otrzyma w najbliższych dniach pismo z niemieckiego urzędu o uzupełnienie stosownych danych. Pisma tego nie można zlekceważyć ponieważ zaniechanie podania tej informacji Familienkasse może skutkować m.in. wstrzymaniem wypłaty świadczenia!

Co zrobić jeżeli nie otrzymamy pisma wzywającego? Niezależnie od tego jesteśmy zobligowani do podania stosownych danych!

A teraz dobra informacja, od 01.01.2017 poszczególne kwoty wypłacanego Kindergeld wzrosną odpowiednio do 192 EUR za pierwsze i drugie dziecko, 196 EUR za trzecie i 223 EUR za każde następne.

 


Zobacz też:

Kindergeld

Kancelaria radcy prawnego Gorzów Wielkopolski