Przetargi w Polsce wciąż są w dużej mierze niedostępne dla większości przedsiębiorców. Jednak nie ze względu na zawiłą procedurę czy duże koszty udziału w przetargu, a dlatego, że niewiele, zwłaszcza małych, przedsiębiorstw ma odwagę do stanięcia do przetargu.

W zeszłym wpisie wspomniałam o tym na czym polegają przetargi w Niemczech oraz o możliwości wzięcia udziału przez polskiego przedsiębiorcę w przetargu w Niemczech. Dzisiaj chciałabym napisać kilka porad dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby wystartować w przetargach w Polsce ale z jakichkolwiek powodów jeszcze nigdy się nie odważyli.

Przetargi w Polsce – dlaczego warto brać udział w przetargach

Wielu przedsiębiorców, z którymi miałam okazję rozmawiać mówi, że nawet się nie starają złożyć oferty w postępowaniu przetargowym ponieważ „i tak wszystko jest ustawione”. Czy to twierdzenie jest prawdą? Osobiście uważam, że nie. 28 lipca br. weszła w życie uchwalona przez Sejm 22 czerwca br. nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona wiele zmian, które spowodować mogą prawdziwą rewolucję w procedurze związanej z przetargami. Jednym z głównych założeń przyświecających ustawodawcy było odformalizowanie i uproszczenie ww. procedur a także wdrożenie innowacyjnych mechanizmów – w tym również zapobiegających nieuczciwym praktykom. Dlaczego to wszystko powinno interesować tzw. małych przedsiębiorców? Ano dlatego, że ta nowelizacja wprowadziła dużo zmian, które mogą ułatwić im dostęp do procesu udzielania zamówień publicznych. Wśród zmian mających szczególne znaczenie (zwłaszcza dla dopuszczenia małych i średnich przedsiębiorstw w procesie udzielania zamówień publicznych) wymienia się między innymi zapisy dotyczące podziału zamówień na części – dzięki czemu przetarg dotyczący np. budowy hali nie będzie już stanowił jednego konkursu, tylko kilka – np. na wybudowanie obiektu, dostarczenie wyposażenia do niego itd.). Dużym ułatwieniem, o którym trzeba wspomnieć jest również obowiązek umieszczania na stronach internetowych przez organy administracji państwowej (czyli przez Zamawiających) nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego planów postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Dzięki temu każdy przedsiębiorca będzie mógł już na początku roku zdecydować do jakich postępowań przetargowych chciałby przystąpić. Oprócz tego mały przedsiębiorca może posługiwać się doświadczeniem, potencjałem technicznym lub osobowym oraz zdolnością finansową innego – większego przedsiębiorcy – jeśli ten złoży oświadczenie o udostępnieniu takiego potencjału.

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że dla początkującego w przetargach przedsiębiorcy to wszystko może się wydawać czarną magią, jednakże zapewniam – jeśli się przyjrzeć bliżej tym regulacjom – okazuje się, że nie taki diabeł straszny i jednak warto spróbować! Tak jak pisałam we wcześniejszym wpisie – w najgorszym przypadku nie wygramy przetargu, a korzyści w przypadku jego wygrania mogą przerosnąć nasze oczekiwania.

 Radca prawny Gorzów Wielkopolski: wszystkich przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia prawnego na każdym etapie procedury przetargowej zachęcam do kontaktu: Marta Dubiec, Kancelaria radcy prawnego Gorzów Wielkopolski, e-mail: kancelaria.dubiec@gmail.com, tel. 603-821-431.